تک جلسه بمب ساعتی (تصمیم‌گیری هوشمندانه)

بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان

جلسه هفتم بمب ساعتی ( تصمیم‌گیری هوشمندانه ) این جلسه یکی از مهمترین جلسات این مجموعه است که به شیوه…

395,000 تومان