جلسه دوم سه‌گانه طلایی کسب‌وکار { برقراری ارتباط موثر }

بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان

جلسه دوم سه‌گانه طلایی کسب‌وکار { برقراری ارتباط موثر } برقراری ارتباط موثر مشاهده جلسه دوم برقراری ارتباط موثر ویدئو…

395,000 تومان

جلسه سوم سه‌گانه طلایی کسب‌وکار { الهام‌بخش بودن }

بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان

جلسه سوم سه‌گانه طلایی کسب‌وکار { الهام‌بخش بودن } الهام بخش بودن مشاهده جلسه الهام‌بخش بودن ویدئو خصوصی این بخش…

395,000 تومان