جلسه اول سه‌گانه طلایی کسب‌وکار ( رهبری کسب‌وکار )

بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان

جلسه اول مجموعه سه‌گانه طلایی کسب‌وکار { رهبری کسب‌وکار } رهبری کسب‌وکار مشاهده جلسه رهبری کسب‌وکار ویدئو خصوصی این بخش…

395,000 تومان

جلسه دوم سه‌گانه طلایی کسب‌وکار { برقراری ارتباط موثر }

بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان

جلسه دوم سه‌گانه طلایی کسب‌وکار { برقراری ارتباط موثر } برقراری ارتباط موثر مشاهده جلسه دوم برقراری ارتباط موثر ویدئو…

395,000 تومان

جلسه سوم سه‌گانه طلایی کسب‌وکار { الهام‌بخش بودن }

بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان

جلسه سوم سه‌گانه طلایی کسب‌وکار { الهام‌بخش بودن } الهام بخش بودن مشاهده جلسه الهام‌بخش بودن ویدئو خصوصی این بخش…

395,000 تومان

سه‌گانه طلایی کسب‌وکار { ربا }

بدون امتیاز 0 رای
995,000 تومان

سه‌گانه طلایی کسب‌وکار { ربا } جلسه اول مجموعه ربا { رهبری کسب‌و‌کار } مشاهده جلسه رهبری کسب‌وکار ویدئو خصوصی…

995,000 تومان