تک جلسه بمب ساعتی ( ایده ماندگار )

بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان

جلسه پنجم بمب ساعتی ( ایده ماندگار ) در این جلسه به ایده و ایده پردازی پرداختیم و تمامی تکنیک‌های…

395,000 تومان

تک جلسه بمب ساعتی ( برند پایدار )

بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان

جلسه اول بمب ساعتی ( برند پایدار ) در این جلسه دکتر سامان خردمند مهر 10.5 فرمان ساختن برندی پایدار…

395,000 تومان

تک جلسه بمب ساعتی ( سم سهل‌انگاری )

بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان

جلسه چهارم بمب ساعتی ( سم سهل‌انگاری ) در این جلسه به مهمترین عامل انجام ندادن کارها می‌پردازیم. بررسی خواهیم…

395,000 تومان

تک جلسه بمب ساعتی ( عادات موثر )

بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان

جلسه ششم بمب ساعتی ( عادات موثر ) در این جلسه به شناخت عملکرد مغز خواهیم پرداخت و راهکارهایی را…

395,000 تومان

تک جلسه بمب ساعتی ( یک فکر ناب )

بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان

جلسه هشتم بمب ساعتی ( یک فکر ناب ) طرز تفکر مثبت نیاز به پرورش دارد و شما با پرورش…

395,000 تومان

تک جلسه بمب ساعتی (برنامه‌ریزی موثر )

بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان

جلسه سوم بمب ساعتی ( برنامه‌ریزی موثر ) در این جلسه دکتر سامان خردمند مهر تکنیک‌هایی را معرفی ‌میکنند که…

395,000 تومان

تک جلسه بمب ساعتی (تصمیم‌گیری هوشمندانه)

بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان

جلسه هفتم بمب ساعتی ( تصمیم‌گیری هوشمندانه ) این جلسه یکی از مهمترین جلسات این مجموعه است که به شیوه…

395,000 تومان

جلسه دوم بمب ساعتی ( متمرکز بودن )

بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان

جلسه دوم بمب ساعتی (متمرکز بودن) در این جلسه دکتر سامان خردمند مهر تکنیک‌هایی را برای تمرکز بیشتر در کار…

395,000 تومان